Kategorier
Besiktning

OVK besiktning i Stockholm: Så och varför det görs

Enligt svensk lagstiftning måste samtliga fastigheter som inte är enskilda bostadshus genomgå regelbundna OVK-besiktningar. Har du planerat en OVK-besiktning i Stockholm för din fastighet? Denna artikel kommer att utforska hur och varför OVK-besiktning är nödvändig och vilken roll den spelar för att säkerställa goda inomhusklimat i offentliga lokaler, kontor och bostadshus.

OVK-besiktningen, som står för ”obligatorisk ventilationskontroll,” är av yttersta vikt för att garantera ett hälsosamt inomhusklimat i fastigheter. Detta är särskilt relevant i byggnader som används för sjukvård, hälsovård, utbildning, och dagis. Dålig inomhusluft med höga nivåer av föroreningar kan ha allvarliga hälsoeffekter, och därför krävs dessa regelbundna besiktningar. Till exempel, skolor och sjukvårdslokaler fungerar som arbetsplatser för många människor och därför måste luften vara ren och säker.

Målet med OVK-besiktning är att säkerställa att luftkvaliteten är hög i fastigheter där människor vistas under längre perioder varje dag. Detta uppnås genom att utföra regelbundna kontroller och utvärderingar av ventilationssystemet. Om problem upptäcks måste de åtgärdas inom en fastställd tidsram. Om åtgärder inte vidtas kan fastighetsägaren bli tvungen att betala böter tills problemen är åtgärdade och en ny godkänd besiktning utförs.

Genomförande av OVK-besiktning

En OVK besiktning i Stockholm genomförs med hjälp av olika metoder för att utvärdera inomhusklimatet i en fastighet. En vanlig metod är att använda kalibrerade mätinstrument för att analysera luftens kvalitet och upptäcka eventuella föroreningar samt deras nivåer. Dessutom används fjärrstyrda kameror som förs in i ventilationskanalerna för att identifiera eventuella skador eller hinder som kan påverka luftflödet.

Efter besiktningen upprättas ett protokoll som sammanfattar resultatet av besiktningen. Om allt är i god ordning kan protokollet placeras på en synlig plats i fastigheten. Om det emellertid identifieras problem som kräver åtgärd, måste fastighetsägaren vidta nödvändiga åtgärder inom en angiven tidsram. Därefter genomförs en ombesiktning för att verifiera att problemen har lösts och att inomhusklimatet nu är säkert.