Kategorier
Rekrytering

Chefsrekrytering i Stockholm – headhunting

Ett tungt ansvar vilar på den VD, som ska anställa personal till nyckelbefattningar. Ett företag som sysslar med chefsrekrytering i Stockholm kan hjälpa.

En företagsledare som något självsvåldigt anställt en chef, kan komma att ångra sig. Från cv:n går det naturligtvis att utläsa formella meriter, men personliga egenskaper framgår sällan i en meritlista. Goda vitsord från tidigare arbetsgivare kan vara bedrägliga och kan vara en del i en uppgörelse om frivillig uppsägning.

Aron grämer sig över sitt senaste anställningsbeslut. Den tekniska chef han har anställt håller inte alls måttet. Goda betyg från en teknisk högskola visade sig bli en dimridå. Visst har den nya chefen bra utbildning och är teknisk kunnig, men förmågan att leda och entusiasmera personal saknas fullständigt.

Konsulthjälp vid chefsrekrytering i Stockholm

Aron bestämmer sig för att söka ny teknisk chef och nu har han lärt läxan. Han kontaktar en konsultfirma som sysslar med chefsrekrytering i Stockholm. Tillsammans med en konsult skissar han på en kravspecifikation. Och i den ingår förutom rent kunskapsmässiga krav även en profil för personliga egenskaper och inte minst betonas ledaregenskaper.

Konsulten tar på sig uppgiften att hitta några lämpliga kandidater inom någon vecka. Under tiden får Aron den plågsamma uppgiften att säga upp den chef han själv rekryterat. Konsultfirman jobbar i viss utsträckning med omvänd headhunting. De har ett lager av platssökande som vänt sig till konsultbolaget i jakt efter en yrkesmässig utmaning. Efter två veckor får Aron tre kandidater att välja bland, som sållats ut och kvalitetssäkrats av konsultbolaget.

Ta reda på mer genom att besöka: nablegrowth.com

Kategorier
Rekrytering

Rusta och matcha i Göteborg visar dig en väg framåt

Känns det som att du står still i ditt jobbsökande? Ta kontakt med Rusta och matcha i Göteborg för att se hur du kan börja röra om i grytan igen. Ta kontroll.

Det är lättare sagt än gjort att söka jobb. I början gick det lätt, men efter några månader, eller kanske bara efter ett par veckor, så började det plötsligt kännas riktigt tungt. Det är då som du behöver extra stöd och pepp för att komma vidare. Du behöver någon som kan hjälpa dig att stå stabilt när hårda vindar blåser. Rusta och matcha i Göteborg är ett sådant hjälpmedel.

När man rustar upp något så brukar man först ta bort det som är trasigt, och sedan reparera skadorna och lägga på ett nytt, helande lager. Att rusta upp en personlighet är lite mer komplicerat, men det börjar med att gå till botten med vad problemet är. Varför har du inte fått jobb? Är det kanske något du personligen skulle behöva hjälp med att uppnå?

Rusta och matcha en personlighet

En arbetsgivare söker många gånger efter en person som känns seriös och kapabel att lösa problem, att hantera stressiga situationer och som är redo att jobba hårt tillsammans med andra. Det är dock inte så lätt som det låter. Om man har svårt för stress så kan det vara en mardröm att ens tänka på en deadline. Men då kan man jobba på andra egenskaper.

Att ta ansvar är något som är svårt för många. Det måste inte alltid handla om att man har ansvaret för andras liv, eller liknande. Ibland handlar det bara om att komma i tid till jobbet. Är det något du har svårt med? En arbetsgivare uppskattar någon som tar jobbet på allvar, och tar sitt ansvar i att ta företaget till nästa nivå.

Läs mer information och råd för dig på: rustaochmatchagoteborg.se

Kategorier
Rekrytering

Chefsrekrytering – en svår uppgift

En viktig arbetsuppgift för en företagsledare är chefsrekrytering. Men uppgiften kan vara svår och tidsödande och det finns många fallgropar som måste undvikas.

Karl är verkställande direktör i ett mellanstort bolag inom en tillverkningsindustri. Han ska tillsätta två nya befattningar. Produktionschefen ska gå i pension och till råga på allt har ekonomichefen sagt upp sig. Karl har satt ut en platsannons i en rikstäckande näringslivstidning men blir desperat när han läst igenom cv:n från trettio olika sökande. Att döma av de sökandes egna beskrivningar av sig själva och deras meriter skulle han kunna anställa många av dem.

Jag måste ta hjälp av någon professionell chefsrekryterare, tänker Karl. Han har naturligtvis rätt! Visst kan han själv sålla ut några kandidater, men han har inte tid att själv göra hela jobbet. Att förlita sig på pappersmeriter och enbart intervjuer är kanske inte heller en tillräckligt bra urvalsmetod. Och vilken sökande berättar om sina svaga sidor? Betyg från tidigare arbetsgivare kan dessutom vara lömska av flera skäl att förlita sig på.

Hjälp med chefsrekrytering

För att få stöd kontaktar Kart en konsultfirma som sysslar med chefsrekrytering i Stockholm. Vid ett första möte går Karl och en konsult igenom vilka krav han ställer för respektive befattning. Karl presenterar sitt företag och dess organisation. De framtida cheferna måste naturligtvis ha kunskaper inom sitt fack men de måste också ha personliga egenskaper som gör att de passar in i företagets organisation.

Vid genomgången visar det sig att konsultfirman har ett eget lager av personer som söker jobb. Fördelen med dem är att firman redan har kvalitetssäkrat och gjort djupintervjuer med sådana potentiella kandidater. Behovet av att tillsätta en ekonomichef är dessutom akut. Till det jobbet kan konsultfirman hyra ut en person temporärt, vilket gör att en konsult och Karl kan koncentrera sig på att finna en framtida produktionschef.