Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – bidra till ett stabilt elnät 

Att fler och fler väljer att investera i solceller är en positiv effekt av att priserna sjunkit och att effekten blivit bättre. Idag är solceller ytterst effektiva och kan göra en enorm skillnad för både företag, privatpersoner och exempelvis fastighetsägare som vill sänka sina kostnader för el – och samtidigt också bidra till att omställningen från fossila bränslen till förnybar energi går snabbare. 

Farhågorna kring solenergi är ofta att vårt land inte har tillräckligt med sol för att det ska bli lönsamt. Sant är att vår mörka vinter är långt ifrån optimal för solenergi. Lika sant är emellertid att vår extremt ljusa sommar skapar ett överskott av producerad el via solceller. 

På det stora hela: Sverige och exempelvis Tyskland har lika många årliga soltimmar. Däri ligger inget problem och i synnerhet inte om man tänker på att det idag finns utmärkta alternativ vad gäller energilagring. 

Energilagring – du kan få betalt 

Energilagring spelar redan nu en nyckelroll i vårt samhälle och i framtiden kommer detta att bli en ännu viktigare fråga. Ska vi klara av de utmaningar som elektrifieringen innebär så krävs batterilager – i en större skala. 

Batterilager kan nämligen användas i samband med att exempelvis konsumtionen av el är högre än produktionen – vid dessa tillfällen på dygnet så kan priserna stiga rejält. Energilagring innebär då att kurvan plattas ut: ett företag med batterilager kan använda den samlade energin under dessa tider på dygnet och slippa de höga kostnaderna. 

Vinster i varje led

Detsamma gäller för hela samhället i stort. Genom att Svenska Kraftnät kan nyttja externa batterilager – av exempelvis företag – så kan man vid eventuella störningar och avbrott ändå se till att det finns elektricitet tillgänglig, och till ett acceptabelt pris. 

Summerar man detta så kan man också se att din investering i solceller med tillhörande energilagring kan göra skillnad på flera sätt. Din egen plånbok mår bra, miljön mår bättre – och på köpet får du betalt för att göra samhället en tjänst.

Kategorier
Okategoriserade

Kontorsflytt – ett projekt som kräver planering 

Det talande för en lyckad kontorsflytt är att det företag som flyttat har en planering att luta sig mot. Företag som misslyckas med sin kontorsflytt har ofta intagit en mer tillbakalutad ställning där man tror att allt kommer att lösa sig. Oavsett om det handlar om ett större företag eller ett mindre sådant så kommer planeringen att vara avgörande. 

Dels så handlar det om att reda ut vad man äger – och göra en noggrann inventering. Dels så handlar det om att avgöra vad som ska följa med – och vad som ska slängas, skänkas bort eller säljas. Utöver detta så ska man även packa, se till att transportera, bära och slutligen också installera alla saker. 

Det givna målet med varje kontorsflytt är att man direkt ska kunna sätta igång att arbeta. Tid är pengar och minsta miss kan innebära rejäla hack i produktionen. Därför finns också ett värde i att vända sig till de som kan. 

Ta hjälp med er kontorsflytt 

 Inte sällan så ser man att förberedelser inför en kontorsflytt kan sträcka sig upp till ett halvår innan själva flytten sker. Det säger en hel del om vikten av att få professionell hjälp. 

Här menar vi inte som i att anlita en flyttfirma. Vi menar att det finns specialister som går in – lite som totalentreprenad – och tar över hela ansvaret för flytten. Ditt företag utser en kontaktperson som är med på den partner inom kontorsflytt som ni anlitar och sedan sköter dessa resten. 

De går igenom alla era inventarier, de ser till att kontakta seriösa flyttföretag, de organiserar med all packning och se till att exempelvis större och otympliga saker kan fraktas separat – liksom mer värdefulla saker och olika typer av maskiner som lätt kan gå sönder. 

Under tiden så arbetar alla anställda på som vanligt – och då flytten väl äger rum så kan de också fortsätta med arbetet där det avslutades, med den enda skillnaden att det sker i en ny miljö. Professionell kontorsflytt är smidig och värd att betala för.