Kategorier
Rekrytering

Chefsrekrytering – en svår uppgift

En viktig arbetsuppgift för en företagsledare är chefsrekrytering. Men uppgiften kan vara svår och tidsödande och det finns många fallgropar som måste undvikas.

Karl är verkställande direktör i ett mellanstort bolag inom en tillverkningsindustri. Han ska tillsätta två nya befattningar. Produktionschefen ska gå i pension och till råga på allt har ekonomichefen sagt upp sig. Karl har satt ut en platsannons i en rikstäckande näringslivstidning men blir desperat när han läst igenom cv:n från trettio olika sökande. Att döma av de sökandes egna beskrivningar av sig själva och deras meriter skulle han kunna anställa många av dem.

Jag måste ta hjälp av någon professionell chefsrekryterare, tänker Karl. Han har naturligtvis rätt! Visst kan han själv sålla ut några kandidater, men han har inte tid att själv göra hela jobbet. Att förlita sig på pappersmeriter och enbart intervjuer är kanske inte heller en tillräckligt bra urvalsmetod. Och vilken sökande berättar om sina svaga sidor? Betyg från tidigare arbetsgivare kan dessutom vara lömska av flera skäl att förlita sig på.

Hjälp med chefsrekrytering

För att få stöd kontaktar Kart en konsultfirma som sysslar med chefsrekrytering i Stockholm. Vid ett första möte går Karl och en konsult igenom vilka krav han ställer för respektive befattning. Karl presenterar sitt företag och dess organisation. De framtida cheferna måste naturligtvis ha kunskaper inom sitt fack men de måste också ha personliga egenskaper som gör att de passar in i företagets organisation.

Vid genomgången visar det sig att konsultfirman har ett eget lager av personer som söker jobb. Fördelen med dem är att firman redan har kvalitetssäkrat och gjort djupintervjuer med sådana potentiella kandidater. Behovet av att tillsätta en ekonomichef är dessutom akut. Till det jobbet kan konsultfirman hyra ut en person temporärt, vilket gör att en konsult och Karl kan koncentrera sig på att finna en framtida produktionschef.

Kategorier
Besiktning

OVK besiktning i Stockholm: Så och varför det görs

Enligt svensk lagstiftning måste samtliga fastigheter som inte är enskilda bostadshus genomgå regelbundna OVK-besiktningar. Har du planerat en OVK-besiktning i Stockholm för din fastighet? Denna artikel kommer att utforska hur och varför OVK-besiktning är nödvändig och vilken roll den spelar för att säkerställa goda inomhusklimat i offentliga lokaler, kontor och bostadshus.

OVK-besiktningen, som står för ”obligatorisk ventilationskontroll,” är av yttersta vikt för att garantera ett hälsosamt inomhusklimat i fastigheter. Detta är särskilt relevant i byggnader som används för sjukvård, hälsovård, utbildning, och dagis. Dålig inomhusluft med höga nivåer av föroreningar kan ha allvarliga hälsoeffekter, och därför krävs dessa regelbundna besiktningar. Till exempel, skolor och sjukvårdslokaler fungerar som arbetsplatser för många människor och därför måste luften vara ren och säker.

Målet med OVK-besiktning är att säkerställa att luftkvaliteten är hög i fastigheter där människor vistas under längre perioder varje dag. Detta uppnås genom att utföra regelbundna kontroller och utvärderingar av ventilationssystemet. Om problem upptäcks måste de åtgärdas inom en fastställd tidsram. Om åtgärder inte vidtas kan fastighetsägaren bli tvungen att betala böter tills problemen är åtgärdade och en ny godkänd besiktning utförs.

Genomförande av OVK-besiktning

En OVK besiktning i Stockholm genomförs med hjälp av olika metoder för att utvärdera inomhusklimatet i en fastighet. En vanlig metod är att använda kalibrerade mätinstrument för att analysera luftens kvalitet och upptäcka eventuella föroreningar samt deras nivåer. Dessutom används fjärrstyrda kameror som förs in i ventilationskanalerna för att identifiera eventuella skador eller hinder som kan påverka luftflödet.

Efter besiktningen upprättas ett protokoll som sammanfattar resultatet av besiktningen. Om allt är i god ordning kan protokollet placeras på en synlig plats i fastigheten. Om det emellertid identifieras problem som kräver åtgärd, måste fastighetsägaren vidta nödvändiga åtgärder inom en angiven tidsram. Därefter genomförs en ombesiktning för att verifiera att problemen har lösts och att inomhusklimatet nu är säkert.

Kategorier
Bokföring

Bokföring i Stockholm: Den enkla lösningen på ett komplext problem

Sättet vi förhåller oss till bokföring kan variera avsevärt. Medan vissa har en naturlig fallenhet för siffror och dokument, finner andra det utmanande. Oavsett var man står, är en sak säker: bokföring kan uppta mycket av ens tid och kräver särskilda kunskaper. Istället för att stressa med detta arbete kan man överväga att anlita professionell hjälp.

Att driva eget företag är för många en dröm som blir verklighet. Att vara sin egen chef, bestämma över sin arbetstid och välja uppdrag efter intresse är något som många företagare värdesätter högt. Faktum är att många startar företag med passion för sitt hantverk eller tjänst. Men det kommer också med ansvar, och ett av de mest tidskrävande och komplexa områdena är just bokföringen.

Utbildning och kunskap: När bokföringen blir en belastning

Om bokföring inte är ditt primära verksamhetsområde, kan det kännas som en stor belastning. Även om man har en grundläggande förståelse för hur det fungerar, tar det tid att sätta sig in i reglerna, följa upp alla transaktioner och se till att allt är korrekt. Den tid och energi som krävs för att hantera bokföringen kan ofta vara bättre använd på andra delar av företaget.

Varför välja en bokföringsfirma i Stockholm?

Ett av de mest övertygande skälen till att välja en bokföringsfirma i Stockholm är att frigöra tid. Professionella bokföringsföretag arbetar dagligen med att sköta bokföring åt andra, vilket innebär att de kan göra jobbet snabbt och effektivt. Med deras expertis i ryggen kan du vara säker på att allt sköts korrekt.

Tid är en värdefull resurs, och att ha mer av den kan ha en stor inverkan på ditt företag och ditt privatliv. Med hjälp av en bokföringsfirma kan du fokusera mer på det du älskar med ditt företag, utveckla dina produkter eller tjänster, eller helt enkelt ta tid för återhämtning och njuta av livet med familj och vänner.

Ett steg mot en bättre balans i livet

Genom att välja att outsourca din bokföring i Stockholm, kan du inte bara förvänta dig högkvalitativ service, utan även en bättre balans mellan arbete och fritid. Istället för att oroa dig över siffror och kvitton, kan du nu ägna dig åt det som verkligen betyder något för dig. En smart företagsledare vet när det är dags att söka hjälp, och när det kommer till bokföring kan det vara en av de bästa besluten du fattar.