Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – bidra till ett stabilt elnät 

Att fler och fler väljer att investera i solceller är en positiv effekt av att priserna sjunkit och att effekten blivit bättre. Idag är solceller ytterst effektiva och kan göra en enorm skillnad för både företag, privatpersoner och exempelvis fastighetsägare som vill sänka sina kostnader för el – och samtidigt också bidra till att omställningen från fossila bränslen till förnybar energi går snabbare. 

Farhågorna kring solenergi är ofta att vårt land inte har tillräckligt med sol för att det ska bli lönsamt. Sant är att vår mörka vinter är långt ifrån optimal för solenergi. Lika sant är emellertid att vår extremt ljusa sommar skapar ett överskott av producerad el via solceller. 

På det stora hela: Sverige och exempelvis Tyskland har lika många årliga soltimmar. Däri ligger inget problem och i synnerhet inte om man tänker på att det idag finns utmärkta alternativ vad gäller energilagring. 

Energilagring – du kan få betalt 

Energilagring spelar redan nu en nyckelroll i vårt samhälle och i framtiden kommer detta att bli en ännu viktigare fråga. Ska vi klara av de utmaningar som elektrifieringen innebär så krävs batterilager – i en större skala. 

Batterilager kan nämligen användas i samband med att exempelvis konsumtionen av el är högre än produktionen – vid dessa tillfällen på dygnet så kan priserna stiga rejält. Energilagring innebär då att kurvan plattas ut: ett företag med batterilager kan använda den samlade energin under dessa tider på dygnet och slippa de höga kostnaderna. 

Vinster i varje led

Detsamma gäller för hela samhället i stort. Genom att Svenska Kraftnät kan nyttja externa batterilager – av exempelvis företag – så kan man vid eventuella störningar och avbrott ändå se till att det finns elektricitet tillgänglig, och till ett acceptabelt pris. 

Summerar man detta så kan man också se att din investering i solceller med tillhörande energilagring kan göra skillnad på flera sätt. Din egen plånbok mår bra, miljön mår bättre – och på köpet får du betalt för att göra samhället en tjänst.