Kategorier
Rekrytering

Chefsrekrytering – en svår uppgift

En viktig arbetsuppgift för en företagsledare är chefsrekrytering. Men uppgiften kan vara svår och tidsödande och det finns många fallgropar som måste undvikas.

Karl är verkställande direktör i ett mellanstort bolag inom en tillverkningsindustri. Han ska tillsätta två nya befattningar. Produktionschefen ska gå i pension och till råga på allt har ekonomichefen sagt upp sig. Karl har satt ut en platsannons i en rikstäckande näringslivstidning men blir desperat när han läst igenom cv:n från trettio olika sökande. Att döma av de sökandes egna beskrivningar av sig själva och deras meriter skulle han kunna anställa många av dem.

Jag måste ta hjälp av någon professionell chefsrekryterare, tänker Karl. Han har naturligtvis rätt! Visst kan han själv sålla ut några kandidater, men han har inte tid att själv göra hela jobbet. Att förlita sig på pappersmeriter och enbart intervjuer är kanske inte heller en tillräckligt bra urvalsmetod. Och vilken sökande berättar om sina svaga sidor? Betyg från tidigare arbetsgivare kan dessutom vara lömska av flera skäl att förlita sig på.

Hjälp med chefsrekrytering

För att få stöd kontaktar Kart en konsultfirma som sysslar med chefsrekrytering i Stockholm. Vid ett första möte går Karl och en konsult igenom vilka krav han ställer för respektive befattning. Karl presenterar sitt företag och dess organisation. De framtida cheferna måste naturligtvis ha kunskaper inom sitt fack men de måste också ha personliga egenskaper som gör att de passar in i företagets organisation.

Vid genomgången visar det sig att konsultfirman har ett eget lager av personer som söker jobb. Fördelen med dem är att firman redan har kvalitetssäkrat och gjort djupintervjuer med sådana potentiella kandidater. Behovet av att tillsätta en ekonomichef är dessutom akut. Till det jobbet kan konsultfirman hyra ut en person temporärt, vilket gör att en konsult och Karl kan koncentrera sig på att finna en framtida produktionschef.